קול קורא: מלגה לתלמידי מחקר

מלגה שנתית לתלמידי תואר שני ושלישי העוסקים במחקר בסיסי ויישומי בתחומים הקשורים לעיר ולעירוניות. המלגה היא לשנת הלימודים האקדמית 2018-2019

״מרכז העיר״ — המרכז לחקר העיר והעירוניות באוניברסיטת תל אביב מציע מלגה שנתית לתלמידי תואר שני ושלישי העוסקים במחקר בסיסי ויישומי בתחומים הקשורים לעיר ולעירוניות

 

המלגה היא לשנת הלימודים האקדמית 2018-2019

 

הגשות למועמדות תתקבלנה עד 5 בינואר, 2018

 

בתחומים הבאים:

  • תכנון ועיצוב עירוני (דפוסי בניה ופיתוח, דגמי תכנון ואדריכלות, פיתוח המרחב ציבורי, מגוון וצפיפות, התחדשות עירונית)
  • תחבורה עירונית (מערכות שיתוף תחבורה, מערכות ניתוב חניה, לוגיסטיקה במערכות תחבורה עירוניות, לוגיסטיקה עירונית, GIS, ניתוח צילומי לויין)
  • ערים חכמות (אינפורמטיקה עירונית, מובייל)
  • מורכבות עירונית (היחס בין מרכיבי המערכת העירונית במהלך התפתחותה, מודלים לסימולציה תכנון ובקרה, קוגניציה והתנהגות מרחבית, העיר כמערכת ארגון עצמי)
  • הממד החברתי והפוליטי בעיר (צדק חברתי וסביבתי, אזורי מצוקה וקבוצות מיעוט בעיר, מגדר, משילות, מדיניות תכנון עירונית, כלכלה עירונית, אזרחות עירונית)
  • סביבתיות (אקלים העיר, זיהום אויר, מים ותכנון בר קיימא)
  • היסטוריה וערים (ערים במחקר ארכיאולוגי, התפתחות תופעות חברתיות בערים, ערי עולם, יהדות ועירוניות)
  • העיר והמרחב המטרופוליני בישראל
  • עיצוב מגורים בעיר (משבר הדיור, פיתוח דיור בר השגה וציבורי, שיקולים כלכליים, משפטיים ואדריכליים)

 

סכום המלגה:

10,000 ₪ לתלמידי תואר שלישי

5,000 ₪ לתלמידי תואר שני

 

על הפונים להיות סטודנטים רשומים באוניברסיטת תל אביב אשר הצעות המחקר שלהם אושרו.

לצורך הגשת מועמדות יש לשלוח תיאור של המחקר (עד 2 עמודים), הצעת מחקר מאושרת והמלצת מנחה לאימייל: taucitycenter@gmail.com

 

מועמדים שיתקבלו ייקחו חלק פעיל בפעילויות השוטפות של המרכז הכוללות סמינרים, כנסים וימי עיון.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive