רשימת קורסים הנוגעים לשאלות של עיר ועירוניות - סמסטר ב' 2017

קורסים בנושאי עיר ועירוניות הפתוחים לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב

19 מרץ 2017
רשימת קורסים הנוגעים לשאלות של עיר ועירוניות - סמסטר ב' 2017

קורסים הנוגעים לשאלות בנושאי עיר ועירוניות קיימים ברחבי הקמפוס בסמסטר ב' השנה - מהנדסה ופסיכולוגיה ועד גיאוגרפיה ומשפטים.

 

הקורסים מיועדים לתלמידי אוניברסיטת תל אביב. ההרשמה מתבצעת דרך מזכירויות החוג/פקולטה של הקורס המבוקש. לשאלות נא לפנות ישירות למזכירויות.

 

שעה

יום

חדר

בנין

סוג שיעור

מרצה

פקולטה/תוכנית

שם הקורס

מספר הקורס

1100-1400

ב

201

דן דוד

שיעור ותרגיל

גב' שפירא רות

אדריכלות

(תואר ראשון)

תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב' 
  Urban Design, Theory & Practice (B)

0881-4410-01

1200-1600

ה

002

קיקואין

סמינר

ד"ר מרגלית טליה

אדריכלות

(תואר שני)

פוליטיקה של תכנון ופיתוח עירוני- תיאוריה ושאלות מקומיות 
  The politics of urban planning and development- Theory and local issues

0881-6011-01

1400-1800

א

212

213

מכסיקו

סמינר

ד"ר בן-שאול דפנה

אומנויות

(תואר שני)

אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב

Site of Performance: Site-Specific Performance and the Discourse of Space

0811-4048-01

(MA)

1000-14000

ב

117א

מקסיקו

סמינר

פרופ זנגר ענת

אומנויות

(תואר שני)

ירושלים: עיר, קולנוע וטלוויזיה (סמינר מחקר) 
  Jerusalem : City , Film and Television ( Research Seminar )

0851-9873-01

 

1200-1400

ד

319א

גילמן

פרוסמינר

ד"ר שטיבל גיא

 

 

 

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

(תואר ראשון)

"בין שתי ערים" ? תכנון ומרחב עירוני של ערי בירה 
  "a Tale of Two Cities" ? Urban Planning of Capital Cities

0671-1227-01

1400-1600

ב

012

יד אבנר

סמינר (שנתי)

ד"ר גבעוני משה

גאוגרפיה וסביבת

האדם

(תואר ראשון)

ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים

Seminar: Mobility and transport in an age of challenges

0691-3568-01

1600-2000

ג

012

יד אבנר

סמינר (שנתי)

ד"ר גבעוני משה

גאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר שני)

פרויקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא

Policy Packaging for Sustainable Transportation

0691-4869-01

1800-2000

ב

115

יד אבנר

שיעור ותרגיל

ד"ר הנדל אריאל

גאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר ראשון)

בין זמן ומרחב: גיאוגרפיה אנושית של תנועה

Between Time and Space: The Human Geography of Motion

0691-2461-01

1600-1800

ב

232

יד אבנר

שיעור ותרגיל

ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרה

גאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר ראשון)

חישה מרחוק בסביבה עירונית 
  Application of Remote Sensing in the Urban Environment

0691-2935-01

1000-1200

ג

115

יד אבנר

שיעור ותרגיל

ד"ר צפריר-ראובן אורנה

גאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר ראשון)

עיר ופרבר 
  City and Suburb

0691-2345-01

1400-1600

א

115

יד אבנר

שיעור ותרגיל

מר משגב חן

גאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר ראשון)

אקטיביזם, זהות ומרחב

Activism, Identity and Space

0691-2466-01

1600-1800

ג

104

יד אבנר

שיעור ותרגיל

פרופ אומר יצחק

גאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר ראשון)

גיאוגרפיה חברתית של העיר 
  Social Geography of the City

0691-2445-01

1400-1600

ד

115

יד אבנר

שיעור ותרגיל

פרופ אומר יצחק

גאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר שני)

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית 
  Spatial behavior in urban environment

0691-4360-01

1600-1800

ב

104

יד אבנר

שיעור

פרופ פורטוגלי יובל

גאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר שני)

תאוריות בתכנון ועיצוב עירוני 
  Theories of urban planning and design

0691-4011-01

1400-1600

ב

232

יד אבנר

שיעור ותרגיל

פרופ פנסטר טובה

גאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר ראשון)

תכנון מרחבי בישראל

Spatial Planning in Israel

0691-2521-01

1400-1600

ד

104

יד אבנר

שיעור

פרופ פנסטר טובה

גאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר שני)

זהויות, תכנון והעיר הנאו ליברלית 
  Identities, Planning and the Neo - Liberal City

0691-4236-01

1000-1200

ד

120

יד אבנר

שיעור

פרופ בננסון יצחק

גיאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר ראשון)

מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (לשנה א')

Introduction to Geoinformatics 2 -

0691-1608-01

1400-1600

1800-2000

ד

ג

232

227

יד אבנר

שיעור ותרגיל

פרופ בננסון יצחק

מר פולמן ניר

גיאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר ראשון)

מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג) ב'

Basic Course of GIS Part 2

0691-2002-01

1200-1400

א

232

יד אבנר

שיעור ותרגיל

ד"ר מישורי דניאל

גיאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר ראשון)

צדק חברתי וסביבתי

Environmental and Social Justice

0691-2117-01

1000-1200

ב

232

יד אבנר

שיעור ותרגיל

ד"ר חתוקה רויטל

גיאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר ראשון)

שיטות מחקר איכותניות

Qualitative Methodologies

0691-2400-01

1800-2000

ד

115

יד אבנר

שיעור ותרגיל

פרופ פוצטר עודד

גיאוגרפיה וסביבת האדם

(תואר ראשון)

אקלים העיר

0691-4384-01

1600-1900

ב

406

וולפסון הנדסה

שיעור

פרופ ממן שטינדל הדס

הנדסת סביבה

(תואר ראשון ושני)

טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים 1

Treatment of Urban & Industrial Wastewater 1

0545-5201-01

1600-1900

ד

104

דן דוד

שיעור ותרגיל

פרופ שהמי אילנה

חינוך

(תואר שני)

שפה במרחב: שימושים בחינוך ובחברה

Linguistic Landscape: Language in Public Space

0738-4218-40

0800-1200

ד

302

לימודי סביבה

סמינר

ד"ר רונן רותם אורלי

לימודי סביבה

(תואר שני)

אתגרים והזדמנויות לקיימות עירונית 
  The Tel Aviv Urban Sustainability Lab - Trends and Opportunities

0910-4430-01

1600-1800

ד

105

לימודי סביבה

שיעור

ד"ר אוסטרליץ נעם מרדכי

לימודי סביבה

(תואר שני)

אדריכלות אקולוגית: בין תיאוריה לפרקטיקה

Ecological Architecture

0910-4015-01

1200-1400

ד

105

לימודי סביבה

שיעור

פרופ צ'רצ'מן ארזה

לימודי סביבה

(תואר שני)

ערים ידידותיות לילדים ולגיל הרך

  Child Friendly Cities          

0910-4027-01

1200-1500

ה

206

נפתלי

שיעור

ד"ר חננאל רוית

מדעי החברה | תכנית למדיניות ציבורית

(תואר שני)

סוגיות בתכנון עירוני 
  Urban Planning

1082-4135-01

1500-1800

ה

106

נפתלי

סמינר

ד"ר חננאל רוית

מדעי החברה | תכנית למדיניות ציבורית

(תואר שני)

מדיניות מרחבית ופוליטיקה עירונית 
  Urban Politics and Spatial Planning

1082-4157-01

1000-1400

ג

104

יד אבנר

פרוייקט

ד"ר חתוקה רויטל

מדעי החברה | תכנית למדיניות ציבורית

(תואר שני)

פרויקט יישומי- מסלולי התחדשות עירונית

Workshop: Urban Regeneration and City Development

0691-4333-01

10:00-1300

ד

111

אורנשטיין

שיעור ותרגיל

פרופ מילוא טובה

מר נובגורודוב סלבה

מדעי המחשב

(תואר ראשון)

מבוא למדעי המידע

Introduction to Data Science

0368-3319-01

0368-3319-02

0900-1100

 

ב

 

007

שרייבר מתמטיקה

סדנה

פרופ טולדו סיון

 

מדעי המחשב

סדנה באינטרנט של הדברים

Workshop on the Internet of Things (IoT)

0368-3527-01

1400-1800

ב

211

דן דוד

סמינר

ד"ר פז שרית

מדעי הרוח | מדעי התרבות

(תואר שני)

עירוניות והביטוס עירוני 
  Urbanism and Urban Habitus

 

0669-6120-01

1600-1800

ג

103

טרובוביץ

עבודה מעבדה

(שנתי)

ד"ר צין ערן בני

משפטים

(תואר ראשון)

התכנית לסביבה, קיימות וצדק מרחבי

Environment, Sustainability and Spatial Justice

1411-5898-01

1600-1800

ד

207

טרובוביץ משפ

עבודה מעבדה

פרופ זיו נטע

משפטים

(תואר ראשון)

התכנית לדיור, קהילה ומשפט 
  The Housing Community and Law Clinic

1411-6870-01

1600-1800

ד

303

טרובוביץ

סדנה

פרופ רוזן צבי יששכר

ד"ר שור דוד

משפטים

(תואר ראשון)

משפט, סביבה ואנרגיה - סדנה

Law, Environment & Energy Workshop

1411-6923-01

1000-1400

ג

101

נפתלי

שיעור

ד"ר צנזור ניצן

פסיכולוגיה

(תואר ראשון)

תפיסה ופסיכופיזיקה

Perception and Psychophysics

1071-2909-01/02

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive