קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018

קורסים בנושאי עיר ועירוניות הפתוחים לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב

קורסים הנוגעים לשאלות בנושאי עיר ועירוניות מתקיימים ברחבי הקמפוס גם בשנת הלימודים הנוכחית.

 

תוכניות רלוונטיות:

הקליניקות בפקולטה למשפטים (ההרשמה לשנה זו סגורה): https://www.tau.ac.il/law-clinic

התכנית לניהול מצבי חירום ואסון בפקולטה לרפואה: https://med.tau.ac.il/emergex

 

הקורסים מיועדים לתלמידי אוניברסיטת תל אביב. ההרשמה מתבצעת דרך מזכירויות החוג/פקולטה של הקורס המבוקש. לשאלות אנא פנו ישירות למזכירויות.

 

קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
יסודות הגיאוגרפיה העירונית

  Urban Geography 

0349-2264-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1200 - 1000 ד' 115 יד אבנר שיעור ות ד"ר צפריר-ראובן אורנה
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
עיר ופרבר

  City and Suburb 

0349-2345-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1200 - 1000 ד' 115 יד אבנר שיעור ות ד"ר צפריר-ראובן אורנה
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תכנון עירוני

  Urban Planning 

0349-2527-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1200 - 1000 ג' 115 יד אבנר שיעור ות ד"ר חתוקה רויטל
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תכנון בעיר הנאו ליברלית

  Planning and Diversity in the Entrepreneurial City 

0349-3355-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1600 - 1200 ד' 104 יד אבנר סמינר פרופ פנסטר טובה
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
פרויקט יישומי: צמיחת אזורי תפקוד בעיר

  Emergence of functional areas in the city 

0349-4399-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1400 - 1000 ג' 012 יד אבנר פרוייקט פרופ אומר יצחק
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
מיומנות בתכנון: צפייה, פרשנות וייצוג של העיר

  Skills in Planning: Reading and Representing the City 

0349-4511-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1800 - 1400 ד' 115 יד אבנר שיעור ות ד"ר חתוקה רויטל
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
פרויקט יישומי:שימוש בכלי מדידה בתכנון עירוני

  Workshop in urban analytics 

0349-4865-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 2000 - 1600 ד' 012 יד אבנר פרוייקט ד"ר בירנבוים עמית מרדכי
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תיאוריות בתכנון: מורכבות, אינפורמציה והעיר

  Planning theories: Complexity, information and the city 

0349-4867-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 2000 - 1800 ד' 104 יד אבנר שיעור פרופ פורטוגלי יובל
  דרישות קדם
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
העיר הרומית והעיר הביזנטית - המשכיות, שינוי ושקיעה

  The Roman & Byzantine City: Continuity Change and Decline 

0621-2032-01
מדעי הרוח/היסטוריה כללית
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1200 - 0800 ד' 362א גילמן סמינר פרופ לניאדו אבשלום
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
צעירים, מהפכות וצדק חברתי

  Youth, Revolution and Social Justice 

0654-4137-01
מדעי הרוח/מגמה למזה''ת ואפריקה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1400 - 1200 ב' 455 גילמן סמינר ד"ר צורף מירה
ב' 1400 - 1200 ד' 455 גילמן סמינר
  הערות   דרישות קדם
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
רומא - עיר הנצח

  Rome - the eternal city 

0671-2443-01
מדעי הרוח/ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1600 - 1400 ב' 204 גילמן סמינר ד"ר שטיבל גיא
ב' 1600 - 1400 ב' 204 גילמן סמינר
  הערות   דרישות קדם
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
"והכנעני אז בארץ" : התרבות העירונית של תקופת הברונזה התיכונה

  "and the Canaanite Was in the Land": Urbanism in Canaan During the Middle Bronze 

0671-2450-01
מדעי הרוח/ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1800 - 1600 א' 278 גילמן שיעור ד"ר גדות יובל
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
העיר והקהילה בספרד בימי הביניים

  The City and the Community in Medieval Spain 

0677-1101-01
מדעי הרוח/היסטוריה של עם ישראל
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1600 - 1400 א' 107 רוזנברג שיעור פרופ גוטוירט אליעזר
ב' 1600 - 1400 ג' 107 רוזנברג שיעור
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
יהודים וערים: מה בין היסטוריה עירונית לבין היסטוריה קהילתית

  Jews and Cities: Between Urban History and Communal History 

0677-4097-01
מדעי הרוח/היסטוריה של עם ישראל
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1800 - 1400 ה' 203 קרטר-תפוצות סמינר ד"ר אורי סקוט
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
משני עברי המייצר: זהות לאומית ומרחב עירוני בטאיוואן ובסין

  Across the Straits: Urban Development and National Identity in China and Taiwan 

0687-2463-01
מדעי הרוח/לימודי מזרח אסיה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א'         שיעור  
א' 1800 - 1600 א' 002 רוזנברג שיעור ד"ר קוכן דרור
  הערות   דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
כלכלה עירונית

  Urban Economics 

0881-2405-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1400 - 1100 ג' 203 כיתות דן דוד שיעור ות ד"ר זימון יאיר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
מבוא לעיצוב עירוני

  Introduction to Urban Design 

0881-3128-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1300 - 1000 ה' 206א מכסיקו שיעור ות ד"ר מרגלית טליה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני

  Issues and Theories in Urban Planning 

0881-3505-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1200 - 0900 א' 001 קיקואין שיעור גב' גולדמן ענת
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'

  Urban Design Theory and Practice A 

0881-4401-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1500 - 1200 ב' 203 כיתות דן דוד שיעור ות גב' שפירא רות
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'

  Urban Design, Theory & Practice (B) 

0881-4410-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1200 - 0900 ב' 203 כיתות דן דוד שיעור ות גב' שפירא רות
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
פריפריה ומרכז בתכנון עירוני

  Marginality, Centrality and Urban Planning 

0881-6038-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1200 - 0800 ג' 206ג מכסיקו סמינר ד"ר מרגלית טליה
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירוניים

  Urban Heritage Conservation and Urban Regeneration 

0881-6039-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 2000 - 1600 ד' 206ג מכסיקו סמינר ד"ר מטרני קרן
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
מבוא לקיימות עירונית

  Introduction to Local Sustainability 

0910-4002-01
לימודי הסביבה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1000 - 0800 ב' 101 לימודי הסביבה שיעור ד"ר רונן רותם אורלי
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
אתגרים והזדמנויות לקיימות עירונית

  The Tel Aviv Urban Sustainability Lab - Trends and Opportunities in a Changing C 

0910-4430-01
לימודי הסביבה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 2000 - 1600 ב' 302 לימודי הסביבה סמינר ד"ר רונן רותם אורלי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תחבורה עירונית מקיימת - אתגרים והזדמנויות

  Sustainable Urban Transportation: Challenges and Opportunities 

0910-4435-01
לימודי הסביבה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1200 - 0800 ב' 302 לימודי הסביבה סמינר ד"ר אבינרי אראל
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
סוגיות בתכנון עירוני

  Urban Planning 

1082-4135-01
מדעי החברה/תכנית למדיניות ציבורית
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1500 - 1200 ה' 207 נפתלי שיעור ד"ר חננאל רוית
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
מדיניות מרחבית ופוליטיקה עירונית

  Urban Politics and Spatial Planning 

1082-4157-01
מדעי החברה/תכנית למדיניות ציבורית
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1800 - 1500 ה' 314 נפתלי סמינר ד"ר חננאל רוית
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
התחדשות עירונית

  Urban Renewal Workshop 

1082-4184-01
מדעי החברה/תכנית למדיניות ציבורית
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1500 - 1200 ג' 426 נפתלי סדנה ד"ר חננאל רוית
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
אורבניות וקולנוע: דימויים של ירושלים

  Urbanism and Cinema: Images of Jerusalem 

0851-9881-01
אמנויות/קולנוע וטלוויזיה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1400 - 1000 ב' 117א מכסיקו סמינר פרופ זנגר ענת
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
לונדון - 1990-1850: מודרניות וגלובליזציה - סוגיות בהיסטוריה של ערים

  London - Modernity and Globalization: Themes in Urban History and Historiography 

0621-9063-01
מדעי הרוח/היסטוריה כללית
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1400 - 1000 ה' 449 גילמן סמינר פרופ מלמן בלהה
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
יהודים וערים: מה בין היסטוריה עירונית לבין היסטוריה קהילתית

  Jews and Cities: Between Urban History and Communal History 

0677-4097-01
מדעי הרוח/היסטוריה של עם ישראל
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1800 - 1400 ה' 203 קרטר-תפוצות סמינר ד"ר אורי סקוט
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ערים חכמות ומקיימות

  Smart Cities 

0910-4026-01
לימודי הסביבה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1400 - 1200 ד' 101 לימודי הסביבה שיעור ד"ר רונן רותם אורלי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  ​
מערכות ואלגוריתמים לאיכון, ניווט ומיפוי

  Systems and Algorithms for Localization, Navigation and Mapping 

0368-3073-01

 
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
ב' 1600 - 1300 ב' 006 אוד' מלמד שיעור פרופ טולדו סיון
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive