קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018

קורסים בנושאי עיר ועירוניות הפתוחים לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב

קורסים הנוגעים לשאלות בנושאי עיר ועירוניות מתקיימים ברחבי הקמפוס גם בשנת הלימודים הנוכחית.

 

תוכניות רלוונטיות:

הקליניקות בפקולטה למשפטים (ההרשמה לשנה זו סגורה): https://www.tau.ac.il/law-clinic

התכנית לניהול מצבי חירום ואסון בפקולטה לרפואה: https://med.tau.ac.il/emergex

 

הקורסים מיועדים לתלמידי אוניברסיטת תל אביב. ההרשמה מתבצעת דרך מזכירויות החוג/פקולטה של הקורס המבוקש. לשאלות אנא פנו ישירות למזכירויות.

 

קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
יסודות הגיאוגרפיה העירונית

  Urban Geography 

0349-2264-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1200 - 1000 ד' 115 יד אבנר שיעור ות ד"ר צפריר-ראובן אורנה
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
עיר ופרבר

  City and Suburb 

0349-2345-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1200 - 1000 ד' 115 יד אבנר שיעור ות ד"ר צפריר-ראובן אורנה
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תכנון עירוני

  Urban Planning 

0349-2527-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1200 - 1000 ג' 115 יד אבנר שיעור ות ד"ר חתוקה רויטל
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תכנון בעיר הנאו ליברלית

  Planning and Diversity in the Entrepreneurial City 

0349-3355-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1600 - 1200 ד' 104 יד אבנר סמינר פרופ פנסטר טובה
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
פרויקט יישומי: צמיחת אזורי תפקוד בעיר

  Emergence of functional areas in the city 

0349-4399-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1400 - 1000 ג' 012 יד אבנר פרוייקט פרופ אומר יצחק
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
מיומנות בתכנון: צפייה, פרשנות וייצוג של העיר

  Skills in Planning: Reading and Representing the City 

0349-4511-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1800 - 1400 ד' 115 יד אבנר שיעור ות ד"ר חתוקה רויטל
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
פרויקט יישומי:שימוש בכלי מדידה בתכנון עירוני

  Workshop in urban analytics 

0349-4865-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 2000 - 1600 ד' 012 יד אבנר פרוייקט ד"ר בירנבוים עמית מרדכי
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תיאוריות בתכנון: מורכבות, אינפורמציה והעיר

  Planning theories: Complexity, information and the city 

0349-4867-01
מדעים מדויקים
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 2000 - 1800 ד' 104 יד אבנר שיעור פרופ פורטוגלי יובל
  דרישות קדם
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
העיר הרומית והעיר הביזנטית - המשכיות, שינוי ושקיעה

  The Roman & Byzantine City: Continuity Change and Decline 

0621-2032-01
מדעי הרוח/היסטוריה כללית
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1200 - 0800 ד' 362א גילמן סמינר פרופ לניאדו אבשלום
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
צעירים, מהפכות וצדק חברתי

  Youth, Revolution and Social Justice 

0654-4137-01
מדעי הרוח/מגמה למזה''ת ואפריקה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1400 - 1200 ב' 455 גילמן סמינר ד"ר צורף מירה
ב' 1400 - 1200 ד' 455 גילמן סמינר
  הערות   דרישות קדם
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
רומא - עיר הנצח

  Rome - the eternal city 

0671-2443-01
מדעי הרוח/ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1600 - 1400 ב' 204 גילמן סמינר ד"ר שטיבל גיא
ב' 1600 - 1400 ב' 204 גילמן סמינר
  הערות   דרישות קדם
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
"והכנעני אז בארץ" : התרבות העירונית של תקופת הברונזה התיכונה

  "and the Canaanite Was in the Land": Urbanism in Canaan During the Middle Bronze 

0671-2450-01
מדעי הרוח/ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1800 - 1600 א' 278 גילמן שיעור ד"ר גדות יובל
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
העיר והקהילה בספרד בימי הביניים

  The City and the Community in Medieval Spain 

0677-1101-01
מדעי הרוח/היסטוריה של עם ישראל
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1600 - 1400 א' 107 רוזנברג שיעור פרופ גוטוירט אליעזר
ב' 1600 - 1400 ג' 107 רוזנברג שיעור
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
יהודים וערים: מה בין היסטוריה עירונית לבין היסטוריה קהילתית

  Jews and Cities: Between Urban History and Communal History 

0677-4097-01
מדעי הרוח/היסטוריה של עם ישראל
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1800 - 1400 ה' 203 קרטר-תפוצות סמינר ד"ר אורי סקוט
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
משני עברי המייצר: זהות לאומית ומרחב עירוני בטאיוואן ובסין

  Across the Straits: Urban Development and National Identity in China and Taiwan 

0687-2463-01
מדעי הרוח/לימודי מזרח אסיה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א'         שיעור  
א' 1800 - 1600 א' 002 רוזנברג שיעור ד"ר קוכן דרור
  הערות   דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
כלכלה עירונית

  Urban Economics 

0881-2405-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1400 - 1100 ג' 203 כיתות דן דוד שיעור ות ד"ר זימון יאיר
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
מבוא לעיצוב עירוני

  Introduction to Urban Design 

0881-3128-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1300 - 1000 ה' 206א מכסיקו שיעור ות ד"ר מרגלית טליה
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני

  Issues and Theories in Urban Planning 

0881-3505-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1200 - 0900 א' 001 קיקואין שיעור גב' גולדמן ענת
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'

  Urban Design Theory and Practice A 

0881-4401-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1500 - 1200 ב' 203 כיתות דן דוד שיעור ות גב' שפירא רות
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'

  Urban Design, Theory & Practice (B) 

0881-4410-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1200 - 0900 ב' 203 כיתות דן דוד שיעור ות גב' שפירא רות
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
פריפריה ומרכז בתכנון עירוני

  Marginality, Centrality and Urban Planning 

0881-6038-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1200 - 0800 ג' 206ג מכסיקו סמינר ד"ר מרגלית טליה
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירוניים

  Urban Heritage Conservation and Urban Regeneration 

0881-6039-01
אמנויות/ביה''ס לאדריכלות
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 2000 - 1600 ד' 206ג מכסיקו סמינר ד"ר מטרני קרן
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
מבוא לקיימות עירונית

  Introduction to Local Sustainability 

0910-4002-01
לימודי הסביבה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1000 - 0800 ב' 101 לימודי הסביבה שיעור ד"ר רונן רותם אורלי
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
אתגרים והזדמנויות לקיימות עירונית

  The Tel Aviv Urban Sustainability Lab - Trends and Opportunities in a Changing C 

0910-4430-01
לימודי הסביבה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 2000 - 1600 ב' 302 לימודי הסביבה סמינר ד"ר רונן רותם אורלי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
תחבורה עירונית מקיימת - אתגרים והזדמנויות

  Sustainable Urban Transportation: Challenges and Opportunities 

0910-4435-01
לימודי הסביבה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1200 - 0800 ב' 302 לימודי הסביבה סמינר ד"ר אבינרי אראל
  דרישות קדם   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
סוגיות בתכנון עירוני

  Urban Planning 

1082-4135-01
מדעי החברה/תכנית למדיניות ציבורית
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1500 - 1200 ה' 207 נפתלי שיעור ד"ר חננאל רוית
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
מדיניות מרחבית ופוליטיקה עירונית

  Urban Politics and Spatial Planning 

1082-4157-01
מדעי החברה/תכנית למדיניות ציבורית
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1800 - 1500 ה' 314 נפתלי סמינר ד"ר חננאל רוית
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
התחדשות עירונית

  Urban Renewal Workshop 

1082-4184-01
מדעי החברה/תכנית למדיניות ציבורית
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1500 - 1200 ג' 426 נפתלי סדנה ד"ר חננאל רוית
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
אורבניות וקולנוע: דימויים של ירושלים

  Urbanism and Cinema: Images of Jerusalem 

0851-9881-01
אמנויות/קולנוע וטלוויזיה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1400 - 1000 ב' 117א מכסיקו סמינר פרופ זנגר ענת
  דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
לונדון - 1990-1850: מודרניות וגלובליזציה - סוגיות בהיסטוריה של ערים

  London - Modernity and Globalization: Themes in Urban History and Historiography 

0621-9063-01
מדעי הרוח/היסטוריה כללית
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1400 - 1000 ה' 449 גילמן סמינר פרופ מלמן בלהה
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
יהודים וערים: מה בין היסטוריה עירונית לבין היסטוריה קהילתית

  Jews and Cities: Between Urban History and Communal History 

0677-4097-01
מדעי הרוח/היסטוריה של עם ישראל
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ב' 1800 - 1400 ה' 203 קרטר-תפוצות סמינר ד"ר אורי סקוט
  הערות   דרישות קדם   סילבוס
 
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
ערים חכמות ומקיימות

  Smart Cities 

0910-4026-01
לימודי הסביבה
קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018 קורסים בנושאי ערים ואורבניות 2017-2018
א' 1400 - 1200 ד' 101 לימודי הסביבה שיעור ד"ר רונן רותם אורלי
  דרישות קדם   סילבוס   רשימת התפוצה  ​
מערכות ואלגוריתמים לאיכון, ניווט ומיפוי

  Systems and Algorithms for Localization, Navigation and Mapping 

0368-3073-01

 
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
ב' 1600 - 1300 ב' 006 אוד' מלמד שיעור פרופ טולדו סיון
  דרישות קדם   בחינה   סילבוס   רשימת התפוצה  
 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>