קול קורא: מענקי מחקר בתחום התחבורה החכמה

פתוח לחוקרים במוסדות מחקר בישראל

 

המכון לחדשנות תחברותית הוקם בשנת 2014 באוניברסיטת תל אביב בשיתוף ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, הפקולטה להנדסה ע"ש פליישמן והמנהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה.

מטרת המכון לקדם מחקרים, חדשנות וטכנולוגיות עתידיות לייעול מערכות התחבורה במדינת ישראל ובכלל. המכון מבקש למצב את ישראל כגורם מחקר ופיתוח משמעותי בשדה החדשנות התחבורתית.

 

מטרות ותחומים

כדי לעודד ולהרחיב את המחקר בתחום החדשנות התחבורתית, מפרסם המכון קול קורא למחקרים בכלל מוסדות המחקר בישראל.

הקול הקורא מבקש לתמוך במחקרים מתחומים ומדיציפלינות מגוונים, תוך דגש על התמודדות עם אתגרים תחבורתיים כולל יישום הזדמנויות טכנולוגיות לטובת צרכים עירוניים, הפחתת התלות בנפט ועידוד השימוש בדלקים חלופיים, נגישות הציבור למגוון אמצעי תחבורה, והתייעלות מערכות תחבורה.

בין תחומי המחקר הרלוונטיים:

 • רכבים אוטונומיים, דלקים חלופיים ותשתיות תומכות
 • נגישות לתחבורה ועידוד השימוש במערכות תחבורה מגוונות
 • ניידות כשירות (MaaS), תחבורה שיתופית
 • אמצעי תחבורה אישיים ממונעים ולא ממונעים
 • לוגיסטיקה מסחרית עירונית
 • היבטים תכנוניים, התנהגותיים, כלכליים ומדיניות בקשר לחדשנות תחבורתית

 

תנאי המענק

המענקים מיועדים לחוקרים או לקבוצות חוקרים באוניברסיטאות, מכללות ומוסדות המחקר בישראל, לשם עריכת מחקרים חדשניים בעלי פוטנציאל יישומי.

רשאים להגיש בקשה למענק מחקר חברי סגל מאוניברסיטאות ומכללות בישראל וחוקרים במוסדות המחקר המוכרים בישראל.

המכון יעניק מענקים בשווי של עד 120 אלף ש"ח לתקופה של שנה אחת. הסכום כולל מע"מ, ולא תינתן תקורה. תינתן מקדמה של 50% מגובה המענק. היתרה תשולם לאחר קבלת דו"ח מסכם. אין אפשרות להכניס הוצאות על רכישת ציוד או נסיעות לחו"ל.

המענק יוזכר בכל המאמרים והפרסומים העוסקים במחקר זה. ייתכן שהזוכים יתבקשו להציג את המחקר במסגרת אירועי המכון ו/או המנהלת.

 

הגשת הצעות מחקר

הצעת המחקר תוגש באנגלית ותכלול את הפרקים הבאים:

 1. תקציר.
 2. תיאור נושא ומטרות המחקר, רקע מדעי ותרומת המחקר לאתגרים תחבורתיים.
 3. פירוט תכנית המחקר ומתודולוגיות. 
 4. פירוט אפשרויות יישום המחקר, כולל שת"פ אפשרי עם התעשייה ו/או משמעותו עבור מקבלי החלטות.
 5. הצעה תקציבית. פירוט מקורות מימון נוספים לפרוייקט, אם קיים.
 6. פירוט על המגיש/ים ושיוכם המוסדי, כולל קורות חיים אקדמיים.

 

היקף הבקשות (ללא קורות חיים ונספחים): עד 10 עמודים.

הבקשות ידונו ע"י ועדת שיפוט המורכבת מנציגי המכון והמנהלת ושופטים מקצועיים.

הבקשות ייבחנו על פי מצוינות אקדמית והתאמת המחקר למטרות הקול הקורא כפי שהוגדרו לעיל.

 

יש להגיש את ההצעות עד תאריך 18.10.31 למייל goulden@post.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive